Devlet Destekleri | Hibeler | Bankalar

Çoban Sertifikası ve Devlet Çoban Desteği

Hayvan çiftliği sahibi, hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiğinde, bu görevli için devletten destek ödemesi alabiliyor! Çoban desteğinin şartları, başvuru koşulları ve kaç para ödendiğine dair bilgiler burada!

Çoban Sertifikası ve Devlet Çoban Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği” adı altında yeni bir destek vermeye başladı. Bu destek sayesinde, çoban sertifikasına sahip olanlar, devlet çoban desteği şartlarını taşıyorlar ise bu devlet desteğinden yararlanacaklar. Destek ödemeleri, her yılın belirli dönemlerinde alınıyor ve ödemeleri ise bir sonraki yıl başında, peşin olarak başvurusu onaylanan kişilerin hesaplarına yatırılıyor.

Hayvan çiftliği sahibi, hayvanların bakımı için sertifikalı bir çoban görevlendirdiğinde, bu görevli için devletten destek ödemesi alabilir. Çoban desteği (sürü yöneticisi istihdam desteği) nedir? Destekten kimler yararlanır? Çoban desteği ne kadar veriliyor? ve merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Çoban Sertifikası Nasıl Alınır?

Çoban sertifikası eğitimi, İl/İlçe Halk Eğitim Merkezleri tarafından veriliyor. Bu eğitimlere katılan ve başarı ile tamamlayan kişiler Sürü Yöneticisi (Çoban) Sertifikasına sahip olurlar. Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim programı ve kurs süreleri, kurs programında belirtiliyor. Haftalık verilecek olan ders saatine göre de gün sayısı belirleniyor. Resmi Gazete’de açıklanan karara göre kurslar en az 104 saatten oluşuyor. Sertifika için gerekli başvurular, Halk Eğitim Merkezlerine yapılıyor.

Kimler Çoban Sertifikası Alabilir?

 • Halen sürü yöneticiliği (çobanlık) yapmakta olan veya sürü yönetim (çobanlık) faaliyetlerini yapabilecek olan kişiler,
 • Sosyal güvence kapsamına alınacak özelliklere sahip olanlar,
 • Emekli olmayanlar,
 • Sigortası olmayanlar,
 • Okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan kişiler küçükbaş hayvan yetiştiricileri kursa katılabilirler.

Halk Eğitim Merkezlerinde şu konularda eğitim veriliyor:

 • Merada Hayvan Bakımı
 • Sürü Yöneticiliğinde (Çobanlıkta) Güvenlik
 • Barınak Ortamı Nasıl Olmalı
 • Küçükbaş Hayvan Kayıt Bakım ve Islahı
 • Küçükbaş Hayvanlarda Zapturapt
 • Küçükbaş Hayvan Besleme Detayları
 • Küçükbaş Hayvan Beslenme Hastalıkları
Çoban Sertifikası Örneği

Çoban Sertifikası Örneği

2022 Çoban Desteği Nasıl Alınır?

Çoban Desteği alabilmek için sertifikalı bir çoban olmasının yanı sıra sürü için de 250 adet ve üzeri anaç küçükbaş koyun ve keçi sahibi olunması gerekiyor. Çoban istihdamında gerekli şartları ise şunlardır:

 • Çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin, TÜRKVET’e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvanı olması gerekiyor (Hayvan sayısının tespitleri ise TÜRKVET’ten alınan yedek liste bilgileri esas alınır).
 • Köy sürüleri otlatan çobanlar da sürü yöneticisi istihdam desteğinden yararlanabilir. Bu çobanların otlattığı sürüler ise en az 2 işletmeden olmalı ve her işletme için en fazla 99 baş olacak şekilde, toplamda en az 200 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan bulunması gerekiyor.
 • Her işletme, birden fazla çobanı olsa dahi yalnızca bir çoban için istihdam desteğinden yararlanabilir.
 • Başvuru şartlarını taşıyan ve en az iki işletmesi bulunan yetiştiriciler her işletmesi için ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekiyor.
 • İstihdam desteğin yararlanacak olan çobanların SGK primleri, en az 5 ay boyunca yatırılmış olmalı.

Çoban Desteği Kimlere Verilmez?

 • Fiilen çobanlık yapmayan ya da küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunmayanlar,
 • SGK prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yatıranlar,
 • SGK primlerini otuz gün üzerinden yatırmayanlar,
 • Muhtarlar, emekliler, devlet memurları ve
 • 18 yaşından küçükler için çoban desteği verilmez.

Çoban Desteği Başvurusu ve Gerekli Evraklar

Sürü yöneticiliği istihdam desteğinden (çoban desteği) yararlanmak isteyen işletmeler, başvurularını işletmenin bağlı olduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapması gerekiyor. Çoban desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru sırasında hazır olması gereken evraklar şunlardır:

 • Hayvan sahibinin başvuru dilekçesi
 • Hayvan sahibinin kimlik fotokopisi,
 • TÜRKVET sisteminden çıkartılan en az 250 küçükbaş hayvan olduğunu gösteren küpe listesi,
 • Çoban aynı zamanda işletme sahibi, çiftliğin sahibinin 1. dereceden yakını veya eşi ise, sürü yöneticiliği sertifikasının İl/İlçe Müdürlüğünden onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İstihdam edilen çobana ait sürü yöneticiliği sertifika belgesinin ve sözleşmenin, İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylanmış örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru yapılacak yıl içinde geçerli olan çoban sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 ay süreyle yatırıldığına dair SGK Müdürlüklerinden alınan onaylı bir belge,
 • SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamında, işletme ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için ise SGK tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamında yatırılır.
 • Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/veya primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması durumunda da başvuru kabul edilecektir. Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi tarafından tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine daha sonra ibraz edilebilir.
 • Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için her bir işletme için ayrı ayrı değerlendirme yapılır ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır.
 • Başvuruda istenen ve HAYGEM tarafından belirlenen formatta ki belgeler Hayvancılık İstatistik Bilgi Sisteminde yer alan Çoban istihdam Desteği Modülünde yayımlanır.

2022 Çoban Desteği Ücreti Ne Kadar?

Bu yıl da Çoban Desteği adı da verilen sürü yöneticisi istihdam desteği, devlet hayvancılık destekleri kapsamında yer alıyor. Daha önce belirttiğimiz şartlara uyan, sertifika sahibi, devlet tarafından belirlenen süre içerisinde başvuruda yapan ve belirttiğimiz evraklarda bir eksiği olmayan kişiler için verilecek olan hibe miktarı her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bakanlık tarafından belirlenen destek tutarı, 12 aylık dönem için 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Başvuruda bulunan işletmelerin, Hayvancılık Bilgi Sistemi kayıtları kontrol edilir. Eğer belirlenen şartları taşıyorlar ise destekleme ödemesi verilir.

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği Başvurusunu e-devlet üzerinden yapmak da mümkün. Devlet çoban desteğinden yararlanmak için e-devlet başvuru kanalı > TIKLAYIN

Ayrıca;

Hayvancılığa Geri Ödemesiz Kredi – Hayvancılık Hibesi için > TIKLAYIN

Sıfır Faiz Desteği ile Keçi Kredisi Nasıl Alınır? > TIKLAYIN

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.