Devlet Destekleri | Hibeler | Bankalar

Küçük Aile İşletmelerine Destekler

Tarım ve Orman Bakanlığı, büyük işletmelere ve girişimlere verdiği desteklerin yanı sıra Küçük Aile İşletmelerine de devlet desteği veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı bu Küçük Aile İşletmesi Desteği nedir ve neleri kapsıyor? Küçük aile işletmelerine destekler nasıl alınır? sorularını sizler için araştırdık.

Küçük Aile İşletmelerine Destekler

“Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” doğrultusunda başlanan ve Küçük Aile İşletmesi Desteklemesi için ÇKS kaydı olup tarımsal faaliyetlerle uğraşan ve tarım arazilerinin alan toplamları 5 (beş) dekar veya daha az olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde (seralarda) meyve, sebze, süs bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği faaliyetlerinden birisi ile uğraşan ve yıl sonuna kadar Tarım İlçe Müdürlüklerine müracaat edecek gerçek kişilere devlet desteği sağlandı. Öncelikle Küçük Aile İşletmesi Desteği nedir ve bu destekten kimler, nasıl faydalanabilir? Küçük aile işletmelerine destekler nasıl alınır? bunlara bakalım.

Küçük Aile İşletmesi Desteği Nedir ve Kimlere Verilir?

Küçük aile işletmesi, tarımsal faaliyetlerinin gerçekleştirdiği tarım arazilerinin alanları toplamı 5 (beş) dekar veya daha az olan ve sadece gerçek kişilerin (şahıs) yönettiği işletmeleri kapsar. Bu destek ise Tarım ve Orman Bakanlığının, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı, açıkta veya seralarda meyve, sebze, süs bitkisi vb. yetiştiriciliği ile uğraşan küçük aile işletmelerine verilen bir destek türüdür. Küçük Aile İşletmelerine Destek Programından yararlanmak için şu şartları sağlamak gerekiyor:

 • Şahıs şirketi olmak,
 • Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak,
 • Tarım yaptığı arazilerin alanlarının toplamı 5 dekar veya daha az olması,
 • Açıkta veya seralarda tarım faaliyetlerini gerçekleştiriyor olmak,
 • Meyve, sebze, süs bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapıyor olmak (yaş çay ve fındık üretimi hariçtir).

Eğer bu arazilerde birden fazla üretim faaliyeti gerçekleştiriliyorsa sadece bir üretim dönemi için devlet desteğinden yararlanabilirler.

Küçük Aile İşletmesi Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ dahilinde olmayan, küçük aile işletmesi desteklerinden yararlanamayacak kişiler şunlardır:

 • Tarım faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazilerin toplam alanı; açıkta üretim yapılan arazilerde 1 dekar, seracılık faaliyeti gerçekleştirilen arazilerde de 0,5 dekar alandan daha küçük işletmeler;
 • Resmi tapu kayıtlarında, arazi büyüklüğü 5 dekarın üzerinde olan arazilerin, kiralama yöntemiyle bölünmek üzere, tarımsal faaliyet alanı 5 dekarın altına düşse dahi desteklerden yararlanamaz;
 • Tarım arazisinin sadece 5 dekar veya altındaki kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan eden çiftçilerin, yapılan kontroller neticesinde eğer 5 dekardan daha fazla alanda faaliyet gösterdiği tespit edilirse destek ödemesi yapılmaz;
 • Tüzel kişilik sahibi olanlar desteklerden yararlanamazlar;
 • Nadas arazilerine küçük aile işletmesi desteği verilmez.

Küçük Aile İşletmelerine Destekler – Yem Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen küçük aile işletmelerini destekleme programı, covid-19 salgını sebebiyle, 2020 yılında küçük aile işletmesi sahibi olan süt üreticisi ve besicileri korumak için yem desteği verilmişti. Küçük aile işletmelerine 65 TL yem desteği verilmesi ile ilgili resmi karara göre;

 • 20 başa kadar sağmal dişi sığırı olan işletmeler için hayvan başına 65 TL,
 • 20 başa kadar sağmal erkek sığırı olan işletmeler için hayvan başına 65 TL,
 • 50 başa kadar anaç koyun keçisi olan işletmeler için ise hayvan başına 6,5 TL yem desteği verildi.
Küçük Aile İşletmelerine Yem Desteği

Küçük Aile İşletmelerine Yem Desteği Programı

Küçük Aile İşletmelerine Tarım ve Hayvancılık Destekleri

Yurt dışından ithal olarak getirilen canlı hayvanlar için devlet desteği ara verilmeden devam ediliyor ancak bir başka yandan da yerli üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve artırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Küçük aile işletmelerine verilen destekler de bu kapsamda devam ediyor. Küçük aile işletmelerinde üretilen büyükbaş hayvan etleri için, hayvan başına 250 TL destek ödemesi yapılacak. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ise üretimin %10 artırılması hedefleniyor.

Bu destek faaliyetleri kapsamında küçükbaş hayvanların erken kesilmesi önlenmesi amaçlanmakla birlikte kuzu ve oğlaklar için de ayrıca destek ödemeleri yapılacak. Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan küçük aile işletmelerinin canlı hayvan alımı ve hayvan yem giderlerine destek olunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, yem satın alacak olan küçük aile işletmelerine yem desteği sağlıyor ve yemler peşin fiyatına taksit yapılarak, %0 faizli olarak teslim edilecek. Bu destekleme faaliyeti 3 sene boyunca devam edecek. Verilecek olan yem desteğinden 3 yıl içinde yaklaşık olarak 20 bin küçük aile işletmesinin yararlanması bekleniyor. Verilecek olan bu destekler ile küçükbaş hayvancılık da büyük oranda rahatlayacak.

Büyükbaş Besi Hayvanına 250 TL Destek

Geçtiğimiz senelerde, besi hayvanlarında yapılan destek ödemeleri kaldırılmıştı ancak bu destekler yeniden canlandırılmaya başlanıyor. Uygulama şu şekilde olacak:

 1. 50 adet büyükbaş hayvana sahip olanlardan;
  • Yerli besi hayvanlarından üretilmiş ve ağırlığı 220 kg ve üzerinde olup karkas et veren erkek hayvan başına 250 TL besi hayvanı desteklemesi verilmesi öngörülüyor.

Ülkemizde bu kritere uyan 800.000 adet yerli büyükbaş hayvan olduğu hesaplanıyor. Bu destek faaliyeti için halen yürütülen destekleme faaliyetlerine ek olarak 200 milyon TL ek bütçe gerektiriyor. Bu destek programı ile aşağıdaki alanlarda fayda sağlanması düşünülüyor:

 • Resmi kaydı olmayan tüm besi hayvanlarının, sisteme kaydedilmesi ise milli ekonomi yarar sağlayacak.
 • Az hayvanı olan ve kendi kendilerine besi hayvancılığı faaliyeti yürüten aileler desteklenmiş olacak.
 • Henüz 220 kg ağırlığa ulaşmamış olan besi hayvanlarının erken kesilmesine önlenecek.
 • Yerli hayvan üreticileri, hayvan ithalatının artmasına karşı korunacak.

Büyükbaş Besi Hayvanına destek ödemesi verilmesi ile:

 • Kayıt dışı besiciliğin önüne geçilmesi sağlanacak,
 • Kaçak yollarla kesilen yaklaşık 88.000 ton karkas et kayıt altına alınacak,
 • Karkas etin kg başına 25 TL’den, ortalama 88.000 ton x 25 TL = 2 milyar 200 milyon TL bütçe ortaya çıkacak;
  • Bu ortalama fiyat ile 44 milyon TL gelir vergisi, 176 milyon TL KDV alınacak ve toplamda 220 milyon lira gelir vergisi tahsil edilebilerek devlet bütçesine katkı sağlanacak,
 • Daha önce 190 kg olarak kesilen besi hayvanları, destekten yararlanmak için 220 kg ağırlığa çıkartılacak ve bu sayede hayvan başı 30 kg et artışı sağlanacak;
  • Eğer 800.000 adet büyükbaş besi hayvanı olduğu varsayılırsa da et üretiminde yaklaşık 800.000 x 30 kg =24 bin ton artış sağlanacak,
  • Et üretiminde 24.000 ton artış ise yaklaşık olarak 70.000 adet büyükbaş hayvana karşılık geliyor. Bu kapsamda et miktarı yerli üreticiden karşılanacağı için 70 bin adet büyükbaş besi hayvanının ithal edilmesine gerek kalmayacak.

Ayrıca bakınız;

Tarım Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? > TIKLAYIN

Meyve Bahçelerine Hibe almak için > TIKLAYIN

Hayvancılığa Geri Ödemesiz Kredi – Hayvancılık Hibesi almak için > TIKLAYIN

En Uygun Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları ve Yem Desteği için > TIKLAYIN

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.