Devlet Destekleri | Hibeler | Bankalar

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği ve Keçiboynuzu Hibeleri

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği ve Keçiboynuzu Hibeleri

Keçiboynuzu yetiştiriciliği ve keçiboynuzu hibeleri nasıl alınıyor; Dünya üzerinde keçiboynuzu, dar bir coğrafi alanda yetiştirilmeye elverişlidir. Ülkemizde ise mevcut olan keçiboynuzu üretim miktarı ile dünyada 4. sırada yer alıyoruz. Bu nedenle ülkemizde yapılan keçiboynuzu meyvesi ve tohum üretimleri ekonomik açıdan oldukça büyük öneme sahip oluyor. Bu sebeplerden dolayı yatırımlarını bu alana kaydırmak isteyen girişimciler için keçiboynuzu yetiştiriciliği hibeleri veriliyor!

Keçiboynuzu Hibeleri

Ülkemizde keçiboynuzu yetiştirmek için elverişli pek çok alan var olup, yüksek ekonomik getirisinden dolayı da keçiboynuzu yetiştiriciliği, tarıma elverişli olmayan arazilerin üretime aktarılmasında en önemli konu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda ise keçiboynuzu yetiştiriciliğine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Yatırımcı Rehberi yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Yatırımcı Rehberine ulaşmak için > TIKLAYIN

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği

Keçiboynuzu, ülkemizde daha çok Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yetişmekle beraber özellikle deniz kıyısına yakın alanlarda büyüyen karakteristik bir türdür. Keçiboynuzu, kayalık, kıraç, kuru ve en verimsiz topraklarda, hatta kumullarda bile yetişebilen bir bitki olup, kalkerli topraklar da yetişmesi sebebiyle hem ekonomik ve hem de çevresel açıdan büyük öneme sahip bir bitkidir.

Ülkemiz, keçiboynuzunun neredeyse anavatanı konumunda olması nedeniyle özellikle keçiboynuzu yetiştiriciliği olan ilgi her geçen gün artıyor. Ülkemizde keçiboynuzunun doğal olarak yetişiyor olması, kültivasyon için en uygun şartlara sahip olduğumuzu göstermektedir. Ayrıca ülkemizdeki toprak özelliklerinin oldukça uygun olduğu bölgelerde keçiboynuzu bahçeleri tesisi kurularak yetiştirilmesi ile dış ticaretten daha fazla pay alır duruma geliyoruz. Dünyanın keçiboynuzuna olan bu ilgisine paralel olarak ülkemizde bu konuda verilen devlet destekleri ile yeni iş sahaları oluşturulması, buna bağlı olarak istihdam artması ve ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlanması amaçlanıyor.

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği İthalat-İhracat Rakamları

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği İthalat-İhracat Rakamları

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Ekonomisi

Ekonomik olarak çok değerli bir alan olan keçiboynuzu yetiştiriciliği, dünya çapında her geçen gün artan talebi karşılamakta zorluk çekiyor. Bu nedenle bu alana yapılacak olan her türlü yatırım fazlasıyla beklentileri karşılayarak girişimcilerin yüzünü güldürüyor. Günümüzde keçiboynuzunu yetiştirmek ya da doğal alanlardan keçiboynuzu toplamak dünya çapında önemli bir sektör haline geldi. Dünya da ise keçiboynuzu arzının;

  1. % 27’si Portekiz,
  2. % 24’ü İtalya,
  3. %14’ü Fas ve
  4. % 10’u da Türkiye tarafından sağlanıyor.
Dünyada Keçiboynuzu Yetiştiriciliği

Dünyada Keçiboynuzu Yetiştiriciliği

Üretimin hemen hemen her yerinde, doğal yollardan karşılanan keçiboynuzunun dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yetiştiricilik bahçeleri tesis edilerek dikim alanı ve üretiminin artırılması mahalli tüketimin yanı sıra (pekmez, kuruyemiş gibi) yeni bir sanayi ve ihraç ürününün doğmasına büyük katkı sağlıyor.

Keçiboynuzu Yetiştirme Alanları

Keçiboynuzu, aşırı sıcak olmayan yaz mevsiminin, erken don yaşanmayan sonbaharın ve aşırı soğuk olmayan kış mevsiminin yaşandığı, tam olarak Akdeniz iklimlerinde oldukça verimli şekilde büyür. Ayrıca keçiboynuzu, kayalık, kıraç, kuru ve en verimsiz topraklarda, hatta kumul alanlarda bile kolay yetişen bir bitkidir. Keçiboynuzu, mineral yönünden zengin toprakları sevmez. Mineral oranı düşük olan topraklar bu bitkinin yetişip gelişmesi için en ideal yerlerdir. Toprağın yapısı nötr, asit seviyesi düşük ve hafif bünyeli topraklar ideal yetişme ortamıdır. Akdeniz Bölgesi’nin çoğunluğuna hakim “kırmızı toprak tipi” topraklar, keçiboynuzunun büyümesi için en uygun zemini oluşturuyor.

Keçiboynuzunun büyümesi için ortalama sıcaklık değeri 24ºC olup, özellikle 30-45ºC arasında en iyi gelişimi gösteriyor. Ayrıca yıllık ortalama sıcaklık değeri 20ºC’nin altına düşmemelidir. Sıcaklık 4ºC ’nin altına düştüğü zaman, olgun ağaçlar zarar görmeye başlar ve en fazla -7ºC’ye kadar düşük sıcaklığa, 40ºC yaz sıcaklığına ve sıcak rüzgarlara dayanıklı bir bitkidir. Keçiboynuzu kuraklığın hüküm sürdüğü meteorolojik şartlarda dahi oldukça verimli şekilde büyüyebilir. Kökü, toprak yüzeyinden oldukça derine inebildiğinden (15-20 m), şiddetli kuraklık zamanlarında bile meyve verir.

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Bahçe Tesisi Nasıl Olmalı?

Keçiboynuzu bahçesi seçilirken ilk önce fidanların dikileceği, arazi ve toprak şartlarının müsait olduğu yerlerde 40 – 60 cm derinliğinde toprak işlemesi yapılmalı. Toprak işlemesi sayesinde toprağın fizyolojik derinliğinin artması, ekim yapılacak olan toprağın taneli bir yapı kazanması, daha iyi havalanması, toprağın daha fazla su tutması ve bitki köklerinin daha kolay büyüyüp gelişmesine imkan sağlayacaksınız.

Keçiboynuzu fidanları, özellikle sonbahar veya ilkbahar aylarında, toprağın tavda bulunduğu zamanda dikimleri yapılması daha verimlidir. Keçiboynuzu fidanları 6×6 m aralık mesafeyle ve 30-40 cm derinliğindeki çukura dikilmeli ve boş kalan yerlere ahır gübresi ile toprak karışımı doldurularak boş bırakılmamalıdır. Tüm kök sistemini içine alabilecek genişlikte açılan dikim çukurlarına fidan gövdesi dik olacak şekilde yerleştirilmeli, çukurun üst kısmındaki toprak alta alt kısmındaki toprak üste gelecek şekilde dikim çukuru doldurulmalıdır. Fidana zarar verilmeden doldurulan toprak hava boşluğu kalmaması için iyice sıkıştırılarak dikim yapılmalıdır.

Sulama için ise mevcut imkanlara göre damla veya yağmurlama yöntemlerinden birisi yapılabilir. Keçiboynuzu bahçe tesisi ilkbahar ve sonbahar aylarında sulanması meyve verimini açısından oldukça verimli oluyor.

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 35 yıllık ömrü boyunca, toplamda 15 Milyon TL’den fazla yatırım tutarına karşılık olarak 165 Milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu durumda ise toplam 148 Milyon TL brüt kar elde edilmesi hedefleniyor. Yapılan hesaplamalara göre, projenin fayda/masraf oranı 9,53 >1 bulunmuş olup yapılan masrafların 9 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin karlı olduğu değerlendirildi ve bu yönde teşvikler veriliyor.

Durumu bir örnek ile açıklayacak olursak, 100 dekar alanda arazi bedeli hariç yatırımın ekonomik analizi aşağıdaki şekilde hesaplanıyor. Bu bilgiler dikkate alındığında, tesis yapılacak arazi şartlarının ilgili konu uzmanı teknik personellerce incelenmesi sonrasında keçiboynuzu bahçesi için yapılacak bu yatırımın oldukça verimli olduğu anlaşılıyor:

Tesis Alanı 100 Dekar
Yatırım Tutarı 1.066.390 TL
Yıllık İşletme Giderleri 435.286 TL
Yıllık İşletme Gelirleri 4.714.286 TL
Net Nakit Akışlar 148.698.610 TL
Fayda Masraf Oranı 9,53
Mali Rantabilite 567%
İç Karlılık Oranı 66%
Yatırımın Geri Ödeme Süresi 7 Yıl
Net Bugünkü Değer-Gelir 98.238.388 TL

 

Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Hibeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, gerçek veya tüzel kişi olması fark etmeksizin onaylı uygulama projesine göre;

  • Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar;
  • Orman köylüsü statüsünde olan ve orman köyünde ikamet eden gerçek kişilere de onaylı uygulama projesine göre, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için, sadece bir defaya mahsus olarak, hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %65’i kadar hibe veriliyor.

Ayrıca bakınız:

Çiftçiye Verilen Destekler ve Krediler > TIKLAYIN

ORKÖY Projesi Kredi ve Hibe Destekleri > TIKLAYIN

Yeni İş Kuracaklara KOSGEB Hibe Destekleri > TIKLAYIN

Damlama Sulama Hibe Destekleri > TIKLAYIN

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.