Devlet Destekleri | Hibeler | Bankalar

Devlet Destekli Tarım Sigortası

Devlet destekli tarım sigortaları sistemi olan TARSİM, tarımsal üretim ile tarımsal faaliyetler alanındaki sigorta konusu olabilecek tüm mal ve hizmetlere dair tarım sigortası faaliyetlerini yürütüyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortası

Adeta üstü açık bir fabrika görevi gören ve ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tarımsal üretim faaliyetleri, sigorta kapsamına alınabilecek diğer mal ve hizmetlere göre doğa şartlarından ve çevresel risklerden fazlasıyla etkilenir. Bu riskli durum ise tarım ürünlerinin sigortalanmasını zorlaştırıyor ve diğer faaliyet alanlarına göre zararların tespiti ve yönetim şeklinin de farklılaşmasına yol açıyor. Bu nedenle tarım sigortası yaptırmak için farklı bir yola gidildi.

Çiftçilerimizin, sigorta yaptırabilmesi ve işlerinin kolaylaştırılması için devlet desteği neredeyse şart oldu. Ayrıca, kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için de tarımsal ürün sigortasının tek elden yönetilmesi gerekli. Bu sebeplerden dolayı da devlet destekli bir tarım sigorta yönetim sistemi olarak Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kuruldu.

Tarım sigortası yaptırarak, faaliyetlerini sürdüren çiftçilerimiz:

 1. Yıl içerisinde yaptıkları yatırımlarının ve emeklerinin karşılığını alarak, yıl sonundaki ekonomik gelirini garanti ederek üretimine rahat bir şekilde devam eder.
 2. Düzenli ve garanti gelir sayesinde, yapacağı harcamaları öngörerek tarımsal faaliyetlerini için gerekli yatırımlara bütçe ayırır ve üretim kapasitesini artırır.
 3. Düzenli geliri olması sebebiyle ekonomik sıkıntı çekmez ve kente göç etmesine gerek kalmaz.

Tarım Sigortası Yaptırmak İçin Ne Gerekli?

Tarım üreticilerimizin, tarım sigortası yaptırmak ve bu alanda devlet prim desteğinden de yararlanabilmesi için şu şartlar aranıyor:

 • Bitkisel ürün üreticilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydı olması;
 • Seracılık faaliyeti ile uğraşan çiftçilerimizin Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kaydının olması ve bu kayıtlarını yenileyerek sürekli aktif tutmaları gerekiyor.

E-Devlet Üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi – ÇKS Belgesi Çıkartmak için > TIKLAYIN

Prim Süreci ve Devlet Desteği Nasıl İşliyor?

Tarım ürünlerinin sigortalanmasında devlet desteği her yıl kendini güncelliyor. Tarımsal faaliyette bulunulacak ürünler, tarım bölgeleri, işletme büyüklükleri ve yıllık risk raporuna göre yıllık olarak destek miktarı değişebilir. Sigortalı tarafından ödenecek olan prim tutarının % 15’i peşin olarak alınır ve kalan prim tutarı da poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde tahsil edilir. Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksite bölünerek tahsil edilir.

2022 yılı itibariyle devlet desteği ise;

 • Bitkisel ürünler, sera üretimlerini sigortalayan üreticilerin %50 primleri;
 • Don olaylarında yaklaşık %60’ı;
 • Ayrıca köy bazlı kuraklık verim sigortasında da yaklaşık %60’ı devlet tarafından karşılanıyor.

Bu desteklerin amacı ise üreticilerimizin, ürünlerini her zaman sigorta yaptırmasına teşvik etmektir. Sigorta havuzu, kabul ettiği risklerle alakalı, kendilerini de koruma altına almak için ulusal ve uluslararası şirketler ile reasürans anlaşmaları yapıyor. Eğer beklenenden daha fazla hasarın meydana gelmesi durumunda ise yeni alınacak karar ile ihtiyaç duyulan ödemeler, devlet tarafından Hasar Fazlası Desteği adı altında havuz sistemine aktarılır ve çiftçilerimizin zararları her zaman karşılanır.

Tarım sigortası sisteminin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için en önemli unsurlardan birisi de çiftçilerimizin sigorta konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi oluyor. Bu amaç doğrultusunda ise çeşitli eğitim ve tanıtım çalışmaları yürütülüyor. TARSİM’in bir diğer görevi ise Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Teşkilatları ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetlerinin artırılması ve çiftçilerimizi tarım sigortaları konusunda bilgilendirmektir.

Tarım Sigorta Sistemi Nasıl İşler

Tarım Sigorta Sistemi Nasıl İşler?

Tarım Sigortaları Hangi Alanları Kapsıyor?

TARSİM faaliyet alanı kapsamında, tarım sigortası destekleri şu alanlarda yapılıyor:

 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Seracılık Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortası

Bitkisel ürün sigortası ile:

 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi tüm doğal afetlerin sebep olduğu zararlar,
 • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde sebep olduğu zararlar,
 • Yaban domuzlarının tarla ürünleri, sebze, fidan ve çilekte sebep olduğu zararlar,
 • Kuşların, Yağlık ve Çerezlik Ayçiçeği ürünleri ile Sertifikalı Tohumluk Ayçiçeğinin olgunlaşma veya hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlar ile
 • Yağmur riskinin, Pamuk ve Sertifikalı Tohumluk Pamuk kozalarının açılmasından itibaren hasat zamanına kadar olan süreçte, açılmış kozalarda sebep olduğu zararlar sigorta kapsamına alınır.

Bunların yanı sıra yatırdığınız isteğe bağlı olarak ek prim ödemesi ile de sigortanın kapsamını genişletebilirsiniz.

Seracılık Sigortası

Seracılık sigortası kapsamında, sera yapı malzemeleri, sera içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk incelemesi yapılarak:

 • Dolu, deprem, fırtına, yangın ve sel gibi doğal afetler,
 • Taşıt çarpması,
 • Dolu Ağırlığı riskleri ile
 • Seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon malzemelerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafları sigorta kapsamında karşılanır.

Sigorta Yaptırma Süreci Nasıl İşliyor?

Poliçeleşme süreci adımları sırasıyla:

 1. Çiftçi, sigorta yaptırabilmek için ilk önce, o yıla ait arazi ve ürün bilgilerini içeren ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydını hazırlaması gerekiyor.
 2. ÇKS kaydı ile çiftçimiz, ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM’e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur.
 3. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar.
 4. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda sigorta poliçesi düzenlenir.
 5. Poliçenin imzalanması ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı çiftçimize, bir nüshasını elden vererek, SMS veya e-posta yoluyla iletilir.
Tarım Sigorta Sistemi Poliçe Süreci

Tarım Sigorta Sistemi Poliçe Süreci

Hasar / Eksper / Geri Ödeme Süreci

Sigorta işlemi teminat kapsamında olan bir riskin ortaya çıkması ve zarar uğramanız durumunda, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren, sigorta türüne bağlı değişmekle beraber, don hasarlarında en fazla 10 gün, diğer hasarlarda ise en fazla 15 gün içinde hasar bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Hasar bildirimini;

 1. Sigorta yaptırdığınız acenteniz aracılığı ile;
 2. 0850 250 82 77 numaralı TARSİM Sesli Yanıt Sistemi ile;
 3. TARSİM mobil uygulaması ile veya
 4. tarsim.gov.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

Hasar bildiriminizden sonra size bir eksper atanacak ve hasarınızın onaylanmasına müteakip, yaklaşık 30 gün içinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, banka aracılığı ile hasar bedeliniz geri ödenir.

Ayrıca bakınız:

Tarım Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? > TIKLAYIN

Tarım Kredi Kartları Seçenekleri ve Avantajları için > TIKLAYIN

Devlet Destekli Hayvancılık Sigortası için > TIKLAYIN

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.