Devlet Destekleri | Hibeler | Bankalar

Devlet Destekli Hayvancılık Sigortası

Devlet Destekli Hayvancılık Sigortası

Devlet destekli hayvancılık sigortası nasıl yaptırırım; Hayvancılık sektörü, hem dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önem hem de ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden kolaylıkla etkilenen, son derece hassas bir sektör olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir. Hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan kişilerin, bu risklerinin azaltabilmesi amacıyla sigorta yaptırması için devlet desteği neredeyse şart oldu.

Hayvancılık Sigortası

Ayrıca, kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için de hayvancılık sigortasının tek elden yönetilmesi gerekli görüldü. Bu sebeplerden dolayı, devlet destekli bir sigorta yönetim sistemi olarak Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kuruldu. TARSİM tarafından yürütülen hayvancılık sigortası türleri şunlardır:

 • Büyükbaş Hayvan Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Sigortası
 • Kümes Hayvanları Sigortası
 • Su Ürünleri Sigortası
 • Arıcılık Sigortası

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemine kaydı olan ve süt/erkek besi sığırları ve mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi ile sigorta altına alınır.

Sigortanın kapsamı:

 • Her türlü hayvan hastalıkları;
 • Gebelik, doğum veya diğer cerrahi müdahaleler;
 • İhbarı mecbur olan hastalıklardan anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plöropnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) gibi hastalıklar;
 • Hayvanların karşılaşabilecekleri türden kazalar;
 • Vahşi hayvan saldırısı, yılan veya böcek sokmaları;
 • Hayvanların, zehirli çayır otları veya yem türüne bağlı tüm zehirlenme durumları;
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması ile
 • Yangın gibi sebeplere bağlı olarak meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü gibi olumsuz durumlar sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamına alınır ve yetiştiricilik yapan kişinin tüm zararları karşılanır.

Bunların yanı sıra yatırdığınız isteğe bağlı olarak ek prim ödemesi ile de sigortanın kapsamını genişletebilirsiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemine kayıtlı olacak şekilde, bütün bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için sigorta paketi hazırlandı. Kümes hayvanları sigortasının kapsamı:

 • İhbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları;
 • Hayvanların karşılaşabileceği her türlü kaza veya zehirlenme durumları;
 • Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelebilecek çeşitli arızalar;
 • Karşılaşılabilecek her türlü doğal afetler ile
 • Yangın durumları sebebiyle meydana gelen hayvan ölümü, itlaf ve mecburi kesimler gibi sigortalının doğrudan uğradığı zararlar, kümes hayvanları sigortası kapsamına alındı.

İsteğe bağlı ek prim ödemesi yapılarak sigortası kapsamı genişletilir ise:

 • Salmonella test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının uğrayacağı zararlar sigorta kapsamına dahil edilir.

NOT: Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece Dar Kapsamlı Tarife kapsamında sigortalanır. Dar Kapsamlı Tarifede ise tüm hastalıklar teminat dışında kalır.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri faaliyetleri ile uğraşan ve Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı kişilerin, mevcut bilgileri ve yapılacak olan risk incelemesi sonucu, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları sigorta kapsamına alınır.

Su ürünlerinin;

 1. Her türlü hayvan hastalığı;
 2. Yetiştiricinin kontrolü dışında gelişebilecek olan su kirlenmesi ve zehirlenmeler;
 3. Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetler;
 4. Kazalar,
 5. Predatörler,
 6. Alg patlaması ile
 7. Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları nedeniyle meydana gelebilecek ölümler ve fiziksel hasarlar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zarar sigorta kapsamında karşılanır.

Bunların dışında kalan bazı durumlarda ise isteğe bağlı olarak ek prim ödemesi yaparak sigortanın kapsamını genişletebilirsiniz.

Arıcılık Sigortası

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan ve plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar sigorta kapsamına alınıp üreticinin zararları karşılanabilir. Yapılacak olan risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez. Arıcılık sigortası ile kovanların:

 • Fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem gibi doğal afetler;
 • Taşıt çarpması;
 • Sel ve Su Baskını;
 • Vahşi Hayvan Saldırısı ile
 • Nakliyesi esnasında kovanları çarpma, çarpışma, devrilme, yanma gibi durumlarda doğrudan uğradığı zararlar sigorta kapsamında karşılanır.

Hayvancılık Sigortası Prim Süreci ve Devlet Desteği

Sigortalı tarafından ödenecek olan prim tutarının % 25’i peşin olarak alınır ve kalan prim tutarı da poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde tahsil edilir. Kalan prim tutarı da en fazla 5 taksite bölünerek tahsil edilir. 2022 yılı itibariyle devlet desteği ise:

 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri ile kümes, su ürünleri ve kovanlarını sigortalayan üreticilerin %50 primleri;
 • Don olaylarında yaklaşık %60’ı devlet tarafından karşılanıyor.

Sigorta Yaptırma Süreci Nasıl İşliyor?

Poliçeleşme süreci adımları sırasıyla:

 1. Yetiştirici, Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemine kayıtlı olan koyun ve keçiler ile koç ve tekelerini, sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM’e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvuru yapar.
 2. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen ön bilgi formunun sisteme kayıt ettikten sonra risk incelemesi yapılır.
 3. Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) yaptığı risk incelemesi sonucuna göre acente sigorta poliçesini düzenler.
 4. Düzenlenen poliçe ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre elden verebilir, SMS veya e-posta olarak da gönderilebilir.
Hayvancılık Sigortası Poliçe Süreci

Hayvancılık Sigortası Poliçe Süreci

Ayrıca bakınız;

Devlet Destekli Tarım Sigortası için > TIKLAYIN

Hayvancılığa Geri Ödemesiz Kredi – Hayvancılık Hibesi almak için > TIKLAYIN

TKDK Hayvancılık Hibe Kredisi almak için > TIKLAYIN

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.